आज के भस्मार्ती दर्शन 

#Mahakaleshvar #ujjain #Bhasmarti #om #shiv #cityoftemples #livedarshan #holicity #bholenath #babamahakal